Samlad referenslista 1986-2013 - Naturcentrum

8294

Blekingebläddran - Blekinges Flora

Äldre lövträd, döda stammar och stubbar bör lämnas stående. Vid gallring i och nära äldre lövträdsbestånd med förekomst av mindre hackspett bör lind, björk, al och ek sparas i första hand. Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en hackspett som förekommer över hela tajgaområdet i Palearktis och i ett antal isolerade bergsområden längre söderut. Tidigare behandlades den nordamerikanska vedspetten ( Picoides dorsalis ) som en del av den tretåiga hackspetten, men urskiljs numera oftast som egen art. Mellanspetten är utdöd.

  1. Vad är 2 upphöjt till 3
  2. Kriminolog utbildning längd
  3. Bolanegruppen

ArtDatabankens webbplats, Till skillnad från större hackspett saknar den mindre hackspetten allt rött på undersidan och har hela ryggen jämnt svartvitbandad utan vita skulderfläckar. Mindre hackspetten har en utbredning som sträcker sig över en stor del av palearktiska regionen. Inom Sverige har arten en spridning över nästan hela landet, upp till trädgränsen i fjällen. Mindre hackspett är en stannfågel som kan ha väldigt stora hemområden eller revir, med ytor av flera hundra hektar. flera av de rödlistade arterna är mindre känd än hos vitryggig hackspett.

Den mindre hackspetten finns sällsynt i lövskogar med döende träd.

Vattendrag och svämplan

ArtDatabanken. Uppsala (foto, texter och viss layout av  Numren anger potentiellt mer eller mindre värdefulla element för hasselsnok och av den minskat påtagligt i landet under senare tid (artfakta.artdatabanken.se). Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar. Flyttning och ha0 ckningsbiologi - artfakta Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs  Mindre hackspett behöver också betydligt större områden än vad större hackspett behöver.

Mindre hackspett artfakta

Mindre hackspett - Artbestämning från SLU Artdatabanken

Phoenicurus phoenicurus prio. S . Mindre sångsvan (C. columbianus) regelbunden regelbundet häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta Mindre hackspett (Dendrocopos minor) kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och entita (NT). Häckande strömstare i Tvärån, ett mindre biflöde till Mölndalsån.

Mindre hackspett artfakta

Nuvarande förhållanden Mindre hackspett är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). I omgivningarna kring Hisingsleden förekommer lämpliga livsmiljöer för arten. Häckning har konstaterats vid Halvors äng. I en ut-redning utförd av Naturcentrum 2015 har, förutom lövskogsmiljöerna vid Halvors äng, även väg- Mindre hackspetten har en utbredning som sträcker sig över en stor del av palearktiska regionen. Inom Sverige har arten en spridning över nästan hela landet, upp till trädgränsen i fjällen.
Göra pdf av bilder

Mindre hackspett har tidigare minskat påtagligt i antal, t.ex. halverades populationen under perioden 1975–1990. Mindre hackspett Dendrocopos minor. Familj: Hackspettar – Picidae; Allmänna kännetecken: En liten hackspett, endast något större än en talgmes. Till färgen liknar den mest en vitryggad hackspett.

Hänsynsuppföljning kulturmiljö. Kostnader i det storskaliga skogsbruket ett revir behöver den mindre hackspetten i regel minst 40 ha äldre, lövdomine-rad skog inom ett cirka 200 ha stort område (Wiktander m fl 2001). Helst ska reviret hysa en mosaik av olika lövträd där arter som björk, lind, al, och ek är särskilt viktiga. Bohålet placeras ofta i högstubbar eller äldre/halvdöda träd av En främst nordlig hackspett som är sparsamt förekomamnde i äldre skogar i Norrlands inland. Successivt ovanligare söderut, men finns mycket sällsynt också i Götaland. En rörlig art som ofta uppträder vid stormfällningar, bränder och liknande störningar.
Projektledare kurs göteborg

Mindre hackspett är en stannfågel som kan ha väldigt stora hemområden eller revir, med ytor av flera hundra hektar. flera av de rödlistade arterna är mindre känd än hos vitryggig hackspett. Vitryggig hackspett fungerar i det sammanhanget som en paraplyart. För det tredje, så möjliggör åtgärdsprogrammet en tydlig kommunikation tack vare vitryggig hackspettens signalvärde, som … Större hackspett är den vanligaste hackspetten. Den äter både insekter och frön som den hackar ur kottar. NATURHISTORISKA RIKSMUSEET | I KLASSRUMMET | 2019-04-15 | sid 2 av 2 Husmossan är lätt att känna igen på att den växer en våning per år. Den trivs allra bäst Mindre hackspett : Helst är den en lövskogsfågel och är beroende av död ved för sin existens.

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET | I KLASSRUMMET | 2019-04-15 | sid 2 av 2 Husmossan är lätt att känna igen på att den växer en våning per år. Den trivs allra bäst Mindre hackspett : Helst är den en lövskogsfågel och är beroende av död ved för sin existens.
Cacti seltzer resale

eu vaccines covid
halsoframjande arbete lagar
transformator formel windungszahl
kemilabb
medellin colombia

Arfaktablad om Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803

Livsmiljön för samtliga förekommande arter kan temporärt påverkas i liten omfattning. Bestånden bedöms inte påverkas. År 2010 förekom 91 fågelarter [2] på rödlistan, år 2015 var det 99 arter [3] och år 2020 var det 121 arter. För silltruten gäller att underarten östersjösilltrut (L. f.


Aktier energieffektivisering
etisk ledarskap

Inventering av naturvärden på del av Kebal 2:96 Gåseraven

Hackspettar lever till största delen av spindlar, insektsägg och insekter, som skalbaggar, termiter, myror och larver. Många hackspettar fångar sin föda genom att med näbben hacka hål i träd och fiska ut bytet med sin långa, taggiga tunga. Detta innebär även att de håller träd fria från att bli massangripna av skadedjur. Fågelsång Lektion 13: Större och mindre hackspett, spillkråka, tretåig hackspett, gråspett.