Begäran om allmän handling - Boverket

6320

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Innehåll på sidan. Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda.

  1. Soptippen bollnäs öppettider
  2. Hur mycket kostar ett barn i månaden
  3. Klorin dan klorida

Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

1–9 kopior: ingen avgift; 10 kopior: 50 kr; Ytterligare kopior: 2 kronor styck  9 dec 2020 Betydande hinder.

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Om du vill läsa handlingar från ett visst ärende ska du kontakta vår registrator. Information om hur vi behandlar personuppgifter, pdf.

Allmanna handlingar

Begär ut allmänna handlingar - Värmdö kommun

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän  Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  Offentlighet och sekretess.

Allmanna handlingar

Handlingarna skickas när … “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten.
Kaffe sofiero

Expeditionstider Du kan också ringa oss på telefon 08-586 080 00 eller besöka oss på Sveavägen 159 i Stockholm. Registraturen har följande expeditionstider: 9.00-11.00 vardagar. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida.

En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Bruttonationalprodukt engelsk

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Offentlighetsprincipen. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Vad är en allmän handling? 1.

att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska förvaras hos myndigheten Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras.
Mcdonalds shareable menu

bil pa foretaget eller privat
ta ansvar för mina handlingar
online only jobs
tandlakarpraktik till salu
fragor till arbetsintervju
bs basketball stat

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Skyndsamhetskravet. Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade 2011-08-12 I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift. En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar.


Bygga tillbyggnad sjalv
didner gerge aktiefond innehav

Allmänna handlingar hos socialnämnden - Vadstena kommun

En garanti för insyn är offentlighetsprincipen.