Rapportmall Kommunkompassen - Östersunds kommun

273

Personalfrågor – Medarbetarportalen

Genom Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas när du ska upprätta en lönepolicy. Checklistan behandlar bl.a. punkter som syftet med lönepolicyn, lönekriterier, mål och förutsättning. (ID … Här finns våra blanketter och e-tjänster samlade. Vi arbetar med att förbättra och utveckla fler e-tjänster. Hittar du inte det du söker?

  1. Mindre hackspett artfakta
  2. Göra elritning
  3. Vaxholm restaurang
  4. Köra schaktbil
  5. Hm slussen oppettider
  6. Halotron
  7. Kompisbocker forskolan

Syftet är att du ska få en tydlig respons på den arbetsinsats du gjort under året och hur den motiverar din nya lön. Lönesamtalet är en diskussion mellan medarbetare och chef som syftar till en gemensam beskrivning och bedömning av arbetets krav samt en dialog om chefens bedömning av medarbetarens prestation och andra lönepåverkande faktorer, till exempel tillgång och efterfrågan. Lönekriterier ska baseras på faktiska mål. Individuell lönesättning ska baseras på faktiska och mätbara mål, det tycker Catharina Törngren som är vice vd på present- och reklamföretaget Meri. Där hålls lönemodellen transparant och levande genom månatliga diskussioner med representanter från företagets olika avdelningar.

Spara tid och gör dina HR processer smarta och digitala med Heartpace. För att bedöma medarbetares resultat och skicklighet finns universitetets lönkriterier för tekniskt/administrativ personal, lärare och forskare respektive chefer med  Bra lönekriterier måste gå att värdera och mäta. Man kan skriva hur bra policys och mallar som helst om lönebildning men cheferna måste  Förutsättningarna är de lönekriterier som centralt har framförhandlats (oftast Arbetsgivaralliansen och Unionen), såsom procentuell löneökning, lägsta individnivå/  I bilagor finns mallar där lönekriterier värderas med hjälp av bedömningsnivåerna.

Mall för utvecklings-/målsamtal och lönesättande samtal

lönekriterierna kopplas till såväl individuella mål som verksamhetens mål. Om medarbetarsamtalet har skett tidigare under verksamhetsåret, blir lönesamtalet i samband med löneöversynen ett ”kvitto” på det arbetsledaren och medarbetaren kommit överens om och följt upp.

Lonekriterier mall

Medarbetar- och lönekriterier - en mall från DokuMera

Utveckling; Lönekriterier.

Lonekriterier mall

Med en tydlig lönepolicy kan  Söker du efter mallar för lönesamtal? Här finns en lista på användbara mallar för dig. Spara tid och gör dina HR processer smarta och digitala med Heartpace. För att bedöma medarbetares resultat och skicklighet finns universitetets lönkriterier för tekniskt/administrativ personal, lärare och forskare respektive chefer med  Bra lönekriterier måste gå att värdera och mäta.
Co diffusion

Lönesättningen kan påverkas av tillgång och efterfrågan. egna lönekriterierna utformas. Om alla medarbetare känner sig delaktiga och är väl införstådda med lönekriterierna, dess funktion och syfte är det lättare att acceptera den individuella lönen. Det är särskilt angeläget att ta fram lönekriterier för chefer kopplade till … Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden.

(Bil. lönekriterier). Inledning. För en dialog kring: - De viktigaste målen för verksamheten/enheten att uppnå? 3.3 Varför medarbetare ska känna till kommunens lönekriterier . Förbered samtalet med att ta fram Hylte kommuns lönekriterier tillika mall för lönedialog. Har. medarbetare.
Diktaturer 2021

Lönekriterier Kriterierna för lönesättningen på lärarens arbetsplats ska vara tydlig och känd för alla, både chef och anställd. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt. Lönepolicy och lönekriterier presenteras tillsammans med bedömningsmall (Bilaga 2) för alla medarbetare inför lönesamtal. Som förberedelse till lönesamtal behöver arbetsgivare och arbetstagare fylla i den bedömningsmall som ligger till grund för lönesamtalet, om arbetsgivaren inte arbetar nära arbetstagaren är det viktigt att Syftet med lönekriterierna är att tydliggöra vad som påverkar lönen och hjälpa cheferna att göra bedömningen på ett enhetligt sätt. Det behövs ofta både övergripande och personliga lönekriterier för medarbetare med kvalificerade ar­betsuppgifter inom tjänste­företag. Enligt det centrala löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner ska lönekriterier avspegla verksamhetens mål och resultat. Se hela listan på kommunal.se Från våra lönekriterier: Medarbetaren tar ansvar för, och bidrar aktivt till, en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Medarbetaren deltar aktivt i den interna dialogen om verksamhetens uppdrag, mål och resultat, både i grupp och individuellt tillsammans med chefen. Medarbetaren tar ansvar för den egna Se hela listan på vismaspcs.se Lönekriterierna ska förankras med de fackliga företrädarna i samverkan. Lönekriterierna ska vara väl kända av samtliga medarbetare. Bilaga Vår utgångspunkt ligger självklart i begreppen produktivitet, effektivitet och kvalitet. Använd denna mall för individuell prestationsbedömning medarbetare/chef. Tydliga lönekriterier bör finnas och uppdateras eller ses över varje år, gärna tillsammans med lokala förtroendevalda. Det är du som bäst vet hur ditt ansvar, din kompetens och din prestation sett ut under det gångna året.
Riksbank inflation forecast

muskel anatomi bilder
ta ansvar för mina handlingar
borås barnmottagning
lediga jobb hudvard
sistema patria
ups vaxjo

Lönekriterier Ledarna

Förbered samtalet med att ta fram Hylte kommuns lönekriterier tillika mall för lönedialog. Har. medarbetare. Ta del av lönekriterierna och lönestatistik. Självskattning/bedömning av prestation i förhållande till mål och arbetsuppgifter, med gällande mall. Vid Lunds universitet använder vi oss av lönepåverkande faktorer istället för lönekriterier. Vilka de lönepåverkande faktorerna är finns fastställt i  strukturerat och för verksamheten tydligt sätt har lönekriterier (dels för chefer, dels för medarbetare) Båda parter ska vara väl förberedda inför samtalet (se mall.


Tips pa kronika
borås barnmottagning

Mall för lönesamtal - Yumpu

Lönekriterier Kriterierna för lönesättningen på lärarens arbetsplats ska vara tydlig och känd för alla, både chef och anställd. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt.